گزارش کار دوره ۶ ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی

فصل اول : موضوعات حقوقیابطال تقسیم نامه ۱تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ۷توقیف عملیات اجرایی ۱۴تخلیه ۱۸رفع تصرف ۲۹ابطال قرار داد ۳۵تعدیل اجاره بها ۳۹ابطال قولنامه ۴۷ابطال مبایعه نامه ۵۲صحت معامله ۵۹اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل ۶۵اثبات عقد بیع ۷۰فسخ معامله ۷۳فسخ معامله ۷۷فسخ معامله ۸۲تحویل زمین ۸۵مطالبه وجه ۸۹مطالبه وجه ۹۱مطالبه وجه ۹۴مطالبه وجه ۹۷تقسیم ترکه ۱۰۰تجدید نظر از رای شورا ۱۰۵مطالبه حق بیمه عمر ۱۰۹اعتراض ثابت ۱۱۵اعتراض ثابت ۱۱۹وا خواهی ۱۲۳اعتراض بر ثبت ۱۲۷خلع ید ۱۳۱قلع و قمع ۱۳۴تغییر نام ۱۳۸ابطال آراء ۱۴۰اصلاح شناسنامه ۱۴۹تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ۱۵۲الزام به تنظیم سند ۱۵۸الزام به تنظیم سند ۱۶۳انجام تعهد ۱۶۶تقسیم ترکه ۱۷۳ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ۱۷۷فصل دوم : موضوعات خانوادهاسترداد جهیزیه ۱۸۳فسخ نکاح ۱۸۷حکم تمکین ۱۸۹تقلیل اقساط مهریه ۱۹۳وا خواهی ۱۹۵ملاقات فرزند ۱۹۸مطالبه اجرة المثل ۲۰۰مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ۲۰۵تجدید نظر خواهی ۲۱۱استرداد جهیزیه ۲۱۵طلاق ۲۱۸افزایش اجاره بها ۲۲۱اثبات نسب ۲۲۹تعیین تکلیف ۲۳۱تهی ولد و اثبات نسب ۲۳۳ثبت واقعه ازدواج ۲۳۵فصل سوم :‌موضوعات اطفالتصادف منجر به فوت ۲۳۷ایراد ضرب وشتم ۲۴۰ایراد ضرب عمدی ۲۴۱رابطه نا مشروع ۲۴۵قتل غیر عمدی ۲۴۸فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنیفسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه ۲۵۱خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ۲۵۴مطالبه سهم الارث ۲۵۸الزام به ثبت نکاح ۲۶۲خلع ید یک باب مغازه ۲۶۵الزام به تنظیم سند ۲۷۰الزام به تنظیم سند ۲۷۲خلع ید و مطالبه اجرة المثل ۲۷۷الزام به تنظیم سند ۲۷۹مطالبه مهریه ۲۸۲اثبات مالکیت ۲۸۵مطالبه وجه ۲۸۸فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظرزنان غیر محضر ۲۹۱تغییر کاربری ۲۹۵تصرف عدوانی ۲۹۸تصرف عدوانی ۳۰۲ایراد ضرب عمدی ۳۰۴تخریب و تصرف عدوانی ۳۰۷شرکت د ر نزاع دسته جمعی ۳۱۱قتل غیر عمدی ۳۱۴ممانعت از حق ۳۱۷تظاهر به وکالت ۳۲۰چک بلا محل ۳۲۳شرب خمر ۳۲۶جعل مهر شرکت ۳۲۹جعل سند ۳۳۲فروش مال غیر ۳۳۵انتقال منافع مال غیر ۳۳۹تهدید و فحاشی ۳۴۲اعساراز محکوم به ۳۴۹فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائیمصرف مشروبات الکلی ۳۵۵تخفیف مجازات ۳۵۷خیانت در امانت ۳۶۰اخلال در نظم عمومی ۳۶۳ممانعت از ورود بازرسان ۳۶۵بی مبالاتی در امور حفار ی ۳۶۹حفاری غیر مجاز ۳۷۲قواد ی ۳۷۷تخریب محصول کشاورزی ۳۸۰عدم ثبت واقعه ازدواج ۳۸۳ترک انفاق ۳۸۵فک پلمپ ۳۸۷کلاهبرداری ۳۸۹کلاهبردار ی( فروش مال غیر ) ۳۹۲فروش مال غیر ۳۹۷رابطه نا مشروع ۳۹۹رابطه نا مشروع ۴۰۲رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس ۴۰۶خیانت در امانت ۴۰۹تصرف عدوانی ۴۱۲تحصیل مال مسروقه ۴۱۵مشارکت د رایراد صدمه ۴۱۷فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر یفراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی ۴۲۰جریمه دار نمودن عفت عمومی ۴۲۲ممانعت از حق ۴۲۴تصادف ۴۲۶تخفیف مجازات ۴۲۸تهیه و ساخت مشروبات الکلی ۴۳۰خیانت در امانت ۴۳۲خیانت در امانت ۴۳۴افتراء ۴۳۸اعتیاد ۴۴۲فحاشی ۴۴۴کیف قاپی ۴۴۷استفاده غیر مجا ز از برق ۴۴۹سرقت ۴۵۱سرقت ۴۵۳سرقت ۴۵۶ایراد ضرب غیر عمدی ۴۵۸وا خواهی

ارسال يک پاسخ

شما بايد وارد سیستم شده برای ارسال یک نظر.

تمامی محصولات :

تمامی محصولات


36000 تومان خريد و دانلود فایل


0 خرید

0 نظر
امتیاز خریداران به این فایل
          0
ساخته شده ۱۳-آبا-۱۳۹۳
حجم فایل: 327کیلو بایت
نرم افزارهای مورد نیاز ,
فایل راهنما دارد
طرح بندی Fixes
تعداد نمایش 315
فرمت فایل ,
برچسبها:
موبایلتو شارژ کن