گزارش کار احداث ساختمان مسكوني

فصل اولبررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی ۲بررسی آموخته ها و پیشنهادات ۲فصل دومتخریب ۳رعایت اصول ایمنی در تخریب ۳فصل سومتجهیز کارگاه ۴انبار کردن سیمان ۵پیاده کردن نقشه ۵پی کنی ۶کرسی چینی ۷نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی ۸فصل چهارمقالب بندی ۹انواع قالب از لحاظ جنس ۹قالب چوبی ۱۰فصل پنجمآرماتوربندی ۱۱هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی ۱۱بستن میلگردها به همدیگر ۱۲نحوه خم کردن میلگردها ۱۳برش میلگردها ۱۴آچار خم کن یا آچار F 14نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی ۱۵قالب بندی شناژهای افقی و عمودی ۱۶فاصله نگهدار یا لقمه ۱۷قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن ۱۸فصل ششمبتن سازی ۱۹حمل بتن ۱۹نسبت های اختلاط ۲۰بتن ریزی ۲۱بتن ریزی در هوای گرم ۲۳بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود اید ۲۳مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته ۲۴تراکم بتن ۲۵نگه داری از بتن ۲۶هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی ۲۷دیوار چینی ۲۸قالب بندی شناژ های عمودی ۲۹نحوه پر کردن شنا ژهای عمودی ۳۰هم سطح کردن دیوار ۳۱قالب بندی سقف ۳۲حمل ونقل وانبار کردن تیرچه ها ۳۴بلوک ۳۵میلگرد های ممان منفی ۳۶میلگردهای حرارتی ۳۶کلاف عرضی ۳۷قلاب اتصال ۳۷بتون ریزی سقف ۳۸افت بتن (انقباض) ۳۹عوامل موثر در افت ۴۰راههای مقابله با افت ۴۱خزش یا وارفتگی ۴۱عوامل موثر بر خزش ۴۲راههای مقابله با خزش ۴۲خستگی در بتن ۴۲روشهای مراقبت از بتن سقف ۴۳شمشه گیری ۴۴کف سازی ۴۵سفید کاری یا کف مال گچ ۴۵کشته کشی یا نازک کاریآلبوم

ارسال يک پاسخ

شما بايد وارد سیستم شده برای ارسال یک نظر.

تمامی محصولات :

تمامی محصولات


5000 تومان خريد و دانلود فایل


0 خرید

0 نظر
امتیاز خریداران به این فایل
          0
ساخته شده ۱۰-آبا-۱۳۹۳
حجم فایل: 65کیلو بایت
نرم افزارهای مورد نیاز ,
فایل راهنما ندارد
طرح بندی Fixes
تعداد نمایش 148
فرمت فایل ,
برچسبها:
موبایلتو شارژ کن