کارآموزی ایستگاه گاز

گزارش کارآموزی ایستگاه گازتقدیر و تشکر:مقدمه :ایستگاههای تقویت فشار گازتشریح کلی تاسیسات LP(Clark Engine Compressor) :مسیر ورودی گاز به ایستگاه:مایع گیرهای مسیر ورودی گاز به ایستگاه : SCRUBBERمسیر ورودی گاز به واحد (کمپرسور) : این گاز از خطفیلتر تلاطم گیر مسیر ورودی مرحله ی اول: سپس بعد از راه اندازیتلاطم گیر مسیر ورودی مرحله ی اول: گاز پس از عبور از. تخلیه ی مرحله ی اول : ( تلاطم گیر مسیر خروجی مرحله ی اول)مرحله ی اول تراکمفیلتر تلاطم گیر خروجی مرحله ی اول :مجموعه فنهای خنک کننده گاز – مرحله میانی :مایع گیر میان مرحله ای:ورودی مرحله ی دوم (مکش):فیلتر تلاطم گیر مسیر ورودی مرحله ی دومتلاطم گیر مسیر ورودی مرحله ی دومفیلتر تلاطم گیر مسیر خروجی مرحله ی دوم:مجموعه فنهای خنک کننده گاز – مرحله نهایی گاز متراکم از طریقمسیر تخلیه گاز واحد : گاز فرآیندی درمسیر تخلیه گاز ایستگاه گاز خروجی ازسیستم گاز سوخت مصرفی:ورودی گاز سوخت FUEL GAS INLETصافی Filter صافی جهتتقلیل فشار: مسیر گاز سوخت پستهیۀ گاز سوخت ENERGENCY FUEL SUPPLYخط سراسری مشترک گاز سوخت FUEL GAS COMMON HEADER قبل از ورودمخزن تلاطم گیر گاز سوخت FUEL GAS SURGE DRUM جهت تحویلمسیر تغذیه گاز سوخت انجین ENGINE FUEL GAS SUPPLYراه اندازی انجین های کلارک : قبل از راهخاموش کردن انجین های کلارک:سیستم روغن کاری و روانکاری Lubrication oilانجین و کمپرسورهای گاز: Engine and gas compressorدی تانک روغن DAY TANK دی تانک روغنسیستم تغذیۀ روغن انجین های کلارک روغن از دی تانکتانک ذخیرۀ روغن تخلیه تانک ذخیرۀ روغنسیستم روغن کاری پاورسیلندرها و کمپرسورسیلندرها پاورسیلندرها وسیستم کار و روغنکاری توربوشارژها (توربین)توربوشارژر Turbocharger :سیستم هوای اسکاونجینگ S/W : SCAVENGING Air چون برای عملمخزن آب مقطرسیستم خنک کاری – آب پوششیسیستم هوای متراکم:طریقه ساخت هوای متراکم ایستگاهتوضحات بیشتر:بهره برداری از سیستم هوای فشردههوای مورد نیاز ابزاردقیق Instrument airراه اندازی کمپرسور هوامشخصات کمپرسور هوای ریوالراه اندازی و توقف (تاسیسات/واحد)تعاریف و اصطلاحاتسناریوهای راه اندازی و توقفراه اندازی تاسیسات(ایستگاه)اهداف جمع آوری و تزریق گازممنوعیت ها:

ارسال يک پاسخ

شما بايد وارد سیستم شده برای ارسال یک نظر.

تمامی محصولات :

تمامی محصولات


5000 تومان خريد و دانلود فایل


0 خرید

0 نظر
امتیاز خریداران به این فایل
          0
ساخته شده ۱۰-آبا-۱۳۹۳
حجم فایل: 1190کیلو بایت
نرم افزارهای مورد نیاز ,
فایل راهنما دارد
طرح بندی Fixes
تعداد نمایش 165
فرمت فایل ,
برچسبها:
موبایلتو شارژ کن