محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی- در ۵۰ صفحه

این تحقیق در مورد محاسبه نیروهای وارده بر خطوط لوله فشار قوی در ۵۰ صفحه در قالب ورد می باشد.
محاسبة زاویه خم

ماکزیمم مقدار مجاز  زاویه خم در لوله به صورت زیر محاسبه می گردد:
با توجه به استاندارد شرکت ملی گاز ایران مربوط به خم کاری سرد لوله (SM-6020/A) مقدار
۲ متر از هر طرف لوله کسر گردیده و زاویة خم به اندازه ۵/۱ درجه به ازای هر طول معادل قطر لوله محاسبه می گردد.

طول موثر یک شاخه لوله(بر حسب متر)  L=
زاویه خم (برحسب درجه)   =θ
قطر خارجی لوله (برحسب متر)   D=
زاویه خم برای لولة ً۳۶:

L = 12 – (۲×۲)= ۸ m
D = 36 × ۰٫۰۲۵۴ = ۰٫۹۱۴۴ m
= ۱۳   Degree  θ

محاسبه مقدار ژئوتکستایل مورد نیاز

با توجه به شکل زیر مقدار ژئوتکستایل مورد نیاز برای ۲۲۱۰۰ متر طول از مسیر خط لوله محاسبه میگردد.

D = 36′  ×  ۰٫۰۲۵۴ = ۰٫۹۱۴۴ m  ~  ۹۰ cm

(۸۰+۷۰+۹۰+۲۰) × ۲ = ۵۲۰  cm
۴۴ × ۳٫۱۴۱۶ = ۲۸۷ cm : محیط لوله
۵۲۰ + ۲۸۷ = ۸۰۷  cm

با توجه به اینکه صفحات ژئوتکستایل کاملا به دور لوله کشیده نمی شوند و قسمتی از لوله در زیر آن بدون ژئوتکستایل باقی می ماند لذا از مقدار به دست آمده فوق ۵/۷  متر را برای ادامه محاسبات در نظرمی گیریم. بنابراین:

۵ × ۲۲۱۰۰ = ۱۶۵۷۵۰ m2

 

انتخاب نوع ژئوتکستایل مورد نیاز

D = 36′
D = 36′  ×  ۰٫۰۲۵۴ = ۰٫۹۱۴۴ m
سطح مقطع:
A = π. D2/ 4 = π×(۰٫۹۱۴۴)۲/ ۴  =  ۰٫۶۵۶۷   m2

حجم یک متر :
V =  ۰٫۶۵۶۷   m3

نیروی عکس العمل آب :

وزن لوله :

نیروی عکس العمل:

نیروی عکس العمل وارد بر ژئوتکستایل:

ضرایب مواژوار بر ژئوتکستایل:

تنسایل مورد نیاز برای ژئوتکستایل:

تنسایل کالای تولیدی پلی فلت

ارسال يک پاسخ

شما بايد وارد سیستم شده برای ارسال یک نظر.

تمامی محصولات :

تمامی محصولات


5000 تومان خريد و دانلود فایل


0 خرید

0 نظر
امتیاز خریداران به این فایل
          0
ساخته شده ۲۱-خرد-۱۳۹۶
حجم فایل: 1277کیلو بایت
نرم افزارهای مورد نیاز ,
فایل راهنما ندارد
طرح بندی Fixes
تعداد نمایش 2
فرمت فایل docx,
برچسبها:
موبایلتو شارژ کن